Επιλογή γλώσσας

Choose a Language

Όροι Συμμετοχής στην Εκδήλωση

Όροι Συμμετοχής στην Εκδήλωση

 

Η αγορά και κατοχή του εισιτηρίου συνεπάγεται αυτόματα και την αποδοχή των παρακάτω όρων:

 

 • Η αγορά αυτού του εισιτηρίου παρέχει δικαίωμα στον κάτοχό του να παρακολουθήσει την Εκδήλωση, εάν και εφόσον αποδεχθεί και τηρήσει τους όρους λειτουργίας του χώρου.
 • Όλοι οι θεατές πρέπει να φυλάσσουν το απόκομμα του εισιτηρίου τους μέχρι το τέλος της Εκδήλωσης.
 • Το παρόν εισιτήριο δεν επιστρέφεται, δεν ανταλλάσσεται για άλλη Εκδήλωση και δεν εξαργυρώνεται σε περίπτωση μη προσέλευσης του θεατή στην Εκδήλωση για οποιοδήποτε λόγο.
 • Το παρόν εισιτήριο δεν ακυρώνεται, χρήματα δεν επιστρέφονται.
 • Για την ασφάλεια και την προστασία των θεατών, των συμμετεχόντων και των εργαζομένων στην Εκδήλωση, η είσοδος στο συγκεκριμένο χώρο της Εκδήλωσης, Ζώνη 1, που προορίζεται μονό για τους εμβολιασμένους, επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με την επίδειξη:
  • Πιστοποιητικού Εμβολιασμού ή
  • Πιστοποιητικού ανάρρωσης από COVID-19
  • Βεβαίωση self-test για τις ηλικίες 12 έως 18, δηλωμένο στο self-testing.gov.gr
  • Από τα παραπάνω εξαιρούνται οι ανήλικοι έως 12 ετών (γεννημένοι μετά την 01/07/2009)
 • Η είσοδος στους μικτούς χώρους, Ζώνη 2, θα επιτρέπεται αποκλειστικά και μόνο με την επίδειξη:
  • PCR / Rapid Τεστ ή
  • Πιστοποιητικού Εμβολιασμού ή
  • Πιστοποιητικού ανάρρωσης από COVID-19
  • Βεβαίωση self-test για τις ηλικίες 12 έως 18, δηλωμένο στο self-testing.gov.gr
  • Από τα παραπάνω εξαιρούνται οι ανήλικοι έως 12 ετών (γεννημένοι μετά την 01/07/2009)

Δεν θα επιτρέπεται η είσοδος στους θεατές χωρίς την επίδειξη των ανωτέρω ούτε υπάρχει δυνατότητα επιστροφής χρημάτων σε όσους δεν τηρούν τα υγειονομικά πρωτόκολλα κατά την προσέλευσή τους στο χώρο της Εκδήλωσης.

 • Με την είσοδό σας στο χώρο της Εκδήλωσης και τη συμμετοχή σας σε αυτήν, δηλώνετε ότι γνωρίζετε τη συλλογή και χρήση των δεδομένων εικόνας/ήχου και συναινείτε σε αυτήν.
 • Η αγορά του εισιτηρίου που παρέχει δικαίωμα στον κάτοχό του να παρακολουθήσει την Εκδήλωση, αφορά σε συγκεκριμένη (αριθμημένη) θέση καθήμενου, ισχύει για μία και μόνο είσοδο, και συνιστά την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων λειτουργίας και ασφάλειας, όπως αυτοί ορίζονται από τους Διοργανωτές.
 • Έγκυρα είναι μόνο τα εισιτήρια που πωλούνται ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένη επιχείρηση πώλησης και διαχείρισης εισιτηρίων, καθώς και στα επίσημα σημεία μεταπώλησης. Για την είσοδο στο χώρο της Εκδήλωσης θα πρέπει το κάθε εισιτήριο να προσκομιστεί είτε εκτυπωμένο είτε αποθηκευμένο σε συσκευή με τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι σε εμφανή θέση το QR Code ή Barcode του, προκειμένου να γίνει ανέπαφος έλεγχος (με scanner).
 • Το εισιτήριο παρέχει πρόσβαση μόνο στο αριθμημένο κάθισμα που καθορίζει, στο οποίο οφείλει να παραμένει ο κάτοχος καθ’ όλη τη διάρκεια της Eκδήλωσης. Δεν επιτρέπεται αλλαγή θέσης για κανέναν λόγο. Επιτρέπεται προσωρινή μετάβαση στη στατική και την εμπορική έκθεση, στα κυλικεία και στους χώρους υγιεινής. Ο κάτοχος  υποχρεούται να τηρεί τους εκάστοτε εκ του νόμου και κανονιστικού πλαισίου ισχύοντες κανόνες αποστάσεων, υγιεινής και ασφάλειας (ακόμη και εάν δεν έχουν προβλεφθεί ρητά στους παρόντες όρους), καθώς και τυχόν πρόσθετους κανόνες ασφαλείας που ορίζονται από την ATHENS FLYING WEEK κατά την πρόσβαση, την παραμονή και την αποχώρηση από το χώρο.
 • Σε περίπτωση μη τήρησης των κανόνων αποστάσεων, υγιεινής και ασφάλειας από το κοινό της Εκδήλωσης, η ATHENS FLYING WEEK δικαιούται κατά την ελεύθερη κρίση της να απομακρύνει από το χώρο κάθε θεατή που δεν τηρεί τους ανωτέρω κανόνες, καθώς και να διακόψει προσωρινά ή και οριστικά την Eκδήλωση, χωρίς το κοινό να δικαιούται επιστροφή του εισιτηρίου ή άλλη αποζημίωση.
 • Η χρήση μάσκας από τον κάτοχο εισιτηρίου είναι υποχρεωτική κατά την είσοδο, κατά τη διάρκεια της Εκδήλωσης, στη στατική και την εμπορική έκθεση, στα κυλικεία και στους χώρους υγιεινής, καθώς και κατά την έξοδο από το χώρο. Τονίζεται ότι στις ημερομηνίες πραγματοποίησης της Εκδήλωσης θα πρέπει να τηρούνται τα υγειονομικά πρωτόκολλα που θα ισχύουν εκείνη την περίοδο. Συνιστάται η χρήση του αντισηπτικού αλκοολούχου διαλύματος (70%), το οποίο η Οργανωτική Επιτροπή θα έχει φροντίσει να υπάρχει διαθέσιμο σε εμφανή σημεία στο χώρο.
 • Ο κάτοχος του εισιτηρίου αποδέχεται ότι: (α) είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την προσωπική του ασφάλεια, καθώς και για την ασφάλεια τυχόν ανηλίκων, τα οποία συνοδεύει και (β) οι Διοργανωτές δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε καταστροφή, περιουσιακή ζημιά, τραυματισμό ή απώλεια ζωής που τυχόν λάβει χώρα για οποιαδήποτε αιτία στο πλαίσιο της  Εκδήλωσης. Απαγορεύεται ρητά το crowdsurfing για λόγους ασφαλείας.
 • Απαγορεύεται η ανταλλαγή, μεταπώληση και εν γένει η εμπορία εισιτηρίων.
 • Απαγορεύεται η προμήθεια εισιτηρίων, χωρίς την προηγούμενη έγκριση των Διοργανωτών, για λογαριασμό τρίτων στο πλαίσιο εμπορικής ή επιχειρηματικής δραστηριότητας. Οι Διοργανωτές ακυρώνουν τα εισιτήρια αυτά.
 • Απαγορεύεται η μεταφορά εύφλεκτων υλικών ή άλλων επικίνδυνων αντικειμένων στις εγκαταστάσεις του χώρου.
 • Απαγορεύεται η είσοδος εντός του χώρου σε άτομα υπό την επήρεια αλκοόλ ή άλλων ουσιών, ακόμα και στην περίπτωση που είναι κάτοχοι εισιτηρίου.
 • Το προσωπικό ασφαλείας βρίσκεται στο χώρο με σκοπό να εξασφαλίσει την εξυπηρέτηση και ασφάλεια του κοινού για την ομαλή διεξαγωγή της Εκδήλωσης. Το κοινό οφείλει να συμμορφώνεται στις υποδείξεις του προσωπικού ασφαλείας και των εκπροσώπων των Διοργανωτών, και να μην διστάσει να έρθει σε επαφή μαζί τους εφόσον παραστεί ανάγκη.
 • Οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα της αλλαγής ημερομηνίας, ειδοποιώντας το κοινό σχετικά από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
 • Σε περίπτωση αναβολής της Εκδήλωσης λόγω επιβολής υγειονομικών μέτρων που να μην επιτρέπουν τη διεξαγωγή της τη συγκεκριμένη ημέρα και ώρα, λόγω απεργίας, ανωτέρας βίας ή δυσμενών καιρικών συνθηκών (που να καθιστούν τη διεξαγωγή της Εκδήλωσης ανέφικτη), οι Διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να αλλάζουν την ημερομηνία και την ώρα διεξαγωγής της Εκδήλωσης. Στην περίπτωση αυτή τα εισιτήρια δεν επιστρέφονται, αλλά ισχύουν ως έχουν.
 • Σε περίπτωση ματαίωσης της Εκδήλωσης, για λόγους ανωτέρας βίας, 35 τουλάχιστον λεπτά μετά την έναρξή της, η Εκδήλωση θεωρείται ολοκληρωμένη και δεν επαναλαμβάνεται, ούτε επιστρέφονται χρήματα.
 • Σε περίπτωση ακύρωσης της Εκδήλωσης, τα εισιτήρια θα εξαργυρώνονται εντός ορισμένου χρόνου με συγκεκριμένη ηλεκτρονική διαδικασία που θα ανακοινωθεί με σχετική ειδοποίηση του κοινού από τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης.
 • Οι παρόντες όροι αποτελούν τη συμφωνία του θεατή με τους Διοργανωτές.
 • Οι Διοργανωτές δε φέρουν καμία ευθύνη για ατυχήματα, ζημιές ή απώλειες αντικειμένων.
 • Οι Διοργανωτές θα έχουν δικαίωμα ελέγχου όλων των παραπάνω.