Επιλογή γλώσσας

Choose a Language

Tanagra Air Force Base
AIR SHOW
AFW2021
04-05 SEPTEMBER
Tanagra Air Force Base
AIR SHOW
AFW2021
04-05 SEPTEMBER
About AFW

EVENT INFO

Event Info

Learn more about AFW
Learn more about AFW

TICKETS

Tickets

AIRSHOW PROGRAM

Program

Explore AFW Program
Explore AFW Program

CONFIRMATIONS

Confirmations

Information and details will land at your screens soon!

GETTING THERE

Getting There

Learn more about how to get to the Air Show

FAQ

Faq

Answer your questions about AFW
Answer your questions about AFW

PHOTOS & VIDEOS

Photos-Videos

Photo and Video Gallery
Photo and Video Gallery

E-SHOP

E - Shop

Get ready for AFW
Get ready for AFW

About AFW
AFW News
It’s time to say a big thank you to our sponsors for their valuable help at Athens Flying Week 2021!!! Starting from our co-organizer, the Region of Central Greece for its support and substantial help, our Gold Sponsor, Aegean for...
If you hear planes flying even at low altitudes over Athens or Chalkida, do not be frightened!!! They are the fighters of the Hellenic Air Force but also the international participants that came to Greece for the Athens Flying Week...
AFW Social Media
Connect with AFW

Δεν θα μπορούσαμε να μην ευχαριστήσουμε την φιλόξενη 114 Πτέρυγα Μάχης της Τανάγρας, την «φωλιά» των ελληνικών Mirage και σύντομα των Rafale!!!

We should thank 114 Combat Wing for the hospitality! Base of Greek Mirage and in a couple of months, the Rafale!!!

Μηχανές στο φουλ!!! Ξεκινάμε!!! Απογειωθείτε μαζί μας!!!

Full throttle!!! Take of with us!!!

Το Rafale Solo Display βρίσκεται πλέον στον χώρο της στατικής έκθεσης της Athens Flying Week!!!

Rafale Solo Display is now waiting for you in the static exhibition of Athens Flying Week!!!

#Athensflyingweek #afw21 #airshow #tanagra

AFW Social Media

Δεν θα μπορούσαμε να μην ευχαριστήσουμε την φιλόξενη 114 Πτέρυγα Μάχης της Τανάγρας, την «φωλιά» των ελληνικών Mirage και σύντομα των Rafale!!!

We should thank 114 Combat Wing for the hospitality! Base of Greek Mirage and in a couple of months, the Rafale!!!

Μηχανές στο φουλ!!! Ξεκινάμε!!! Απογειωθείτε μαζί μας!!!

Full throttle!!! Take of with us!!!

Το Rafale Solo Display βρίσκεται πλέον στον χώρο της στατικής έκθεσης της Athens Flying Week!!!

Rafale Solo Display is now waiting for you in the static exhibition of Athens Flying Week!!!

#Athensflyingweek #afw21 #airshow #tanagra

Newsletter
Join our e-newsletter list to follow closely all news.
Newsletter
AFW Sponsors

Sponsors

Supporters

Communication Sponsors

Hospitality Sponsors

Partners

Under the auspices

AFW Sponsors
Gold Sponsor

Sponsors

Supporters

Communication Sponsors

Hospitality Sponsors

Partners

Under the auspices