Συνέδριο

Πληροφορίες και λεπτομέρειες σχετικά με το 8ο Αεροπορικό Συνέδριο θα προσγειωθούν σύντομα στις οθόνες σας!